DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cererea de atribuire/eliberare autorizație taxi completată de transportator și pe care o regăsiți în linkul Cerere eliberare autorizație taxi de mai jos.
 2. Copia Autorizației de transport, emisă de către Primăria Municipiului Adjud.
 3. Declarația pe propria răspundere că deține sau va deține, în termen de maxim 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor.
 4. Scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține autovehiculele necesare la data depunerii declarației.
 5. Copie a Certificatului de înmatriculare a autovehiculului deținut în proprietate sau în baza unui contract de leasing.
 6. Copie a Cărții de identitate a autovehiculului deținut în proprietate sau în baza unui contract de leasing.
 7. Copie a Certificatului de agreare valabil, emis de către Registrul Auto Român.
 8. Copie a asigurării pentru persoane (pasageri) și bunurile ce aparțin acestora, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat.
 9. Copie a asigurării obligatorii de răspundere civilă.
 10. Declarație pe proprie răspundere privind posibilitatea asigurării reale a prezenței în activitate de minim 8 ore pe zi.
 11. Dovada includerii taximetristului în baza de date privind conduita profesională.
 12. Declarație pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea (dovada deservirii de către un operator dispecer taxi) sau se va menționa modalitatea prin care transportatorul autorizat poate asigura dispecerizarea.
 13. Copie a Buletinului de verificare metrologică pentru aparatul de taxat.

NOTĂ:

Termenul de soluționare a cererii este de maxim 60 de zile lucrătoare din ziua în care dosarul a fost depus și înregistrat la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2. 

Toate copiile documentelor se vor data, semna și ștampila de către transportator cu mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL. Copiile documentelor trebuie să fie clare, nerespectarea acestei condiții fiind motiv de respingere a dosarului prin care se solicită autorizația.

Documentele se vor depune în ordinea mai sus menționată. Nu se primesc dosare incomplete!

Conform art. 44 alin. (3) din Ordinul MIRA  356/2007, documentele depuse se compară cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizației iar în caz de neconcordanță între documente, precum și în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate.