Atestatul de producător a produselor din sectorul agricol poate fi solicitat de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol şi care este producător de legume, fructe, flori sau produse animaliere prin depunerea la registratura generală a Primăriei municipiului Adjud a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • Cerere atestat de producător
  • act de identitate al solicitantului, în copie
  • Avizul consultativ al unei structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, care s-a înregistrează la Primăria municipiului Adjud