În vederea promovării spre aprobare în cadrul ședinței de Consiliu Local a documentației P.U.D. (elaborat conform metodologiei de elaborare și conținutul cadru – Indicativ GM 009 – 2.000, emis de către M.L.P.A.T.), se va depune a Registratura Primăriei Municipiului Adjud un dosar ce va conține următoarele documente:

 • documentația completă P.U.D. (piese scrise și desenate), avizată de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și vizată (ștampilată) de către secretarul acesteia
 • extrase Carte Funciară actuale ale imobilelor studiate în P.U.D. (în original)
 • anunț în ziar privind intenția elaborării planului urbanistic de detaliu, fazele acestuia, scopul și conținutul, în vederea informării și consultării populației
 • acordul proprietarilor ale căror imobile sunt cuprinse în P.U.D. (după caz)
 • avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism eliberată de către Consiliul Județean Vrancea
 • avizul Direcției de Sănătate Publică
 • avizul Distrigaz
 • avizul Electrica
 • avizul Telekom
 • avizul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (după caz)
 • avizul ISU
 • avizul CUP

Ce este P.U.D.-ul?

Planul Urbanistic de Detaliu reprezintă de fapt documentația aferentă Planului Urbanistic General (PUG-ul) și Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul) care explică și detaliază conținutul acestor planuri sub formă de prescripții și recomandări, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism, în vederea urmăririi și aplicării lor.

Reprezintă, de asemenea, documentația prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară a unuia sau mai multor obiective pe o parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate, fiind, de fapt, documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizație de Construire. Dacă nu există P.U.D. pentru terenul respectiv, emitentul Autorizației de Construire sau a Certificatului de Urbanism cere mai întâi întocmirea P.U.D.-ului pe baza P.U.G.-ului și a P.U.Z.-ului.