Primăria municipiului Adjud, cod fiscal 4350491, Str. Stadionului, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea, telefon 0237/641908, fax 0237/641912, e-mail: uat@primariaadjud.ro, anunță:

I ) Închirierea prin licitații publice a următoarelor terenuri:

1) teren intravilan în suprafață de 21 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Adjud, situat în incinta Parcului Municipal Adjud, strada Libertății, nr. 11A, T69, P2785, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 70/25.06.2020.

2) teren intravilan în suprafață de 2691 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Adjud, situat în strada Ecaterina Teodoroiu, FN, zona Pasarelă, DJ 119J, T71, P471/2, înscris în CF nr. 57631 Adjud, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 68/25.06.2020.

II) Vânzarea prin licitații publice a următoarelor terenuri:

1) teren intravilan în suprafață de 241 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Adjud, situat în strada Costache Negri, T56, P2174, înscris în CF nr. 57629 Adjud, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 106/27.06.2019.

2) teren intravilan în suprafață de 304 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Adjud, situat în strada Costache Negri, T56, P2175, înscris în CF nr. 57628 Adjud, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 30/20.02.2020.

Licitațiile vor avea loc în data de 17.08.2020, ora 10:00 – închirieri și ora 11:00- vânzări, la sediul Primăriei municipiului Adjud.

Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietele de sarcini, afișate gratuit pe www.adjud.ro, sau se pot solicita la Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, din cadrul Primăriei Municipiului Adjud, e-mail: patrimoniu@primariaadjud.ro.

Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Adjud. Str. Stadionului, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea, cod postal 625100, într-un singur exemplar. Data-limită pentru depunerea ofertelor la licitații, este 14.08.2020, ora 16:00, iar data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 07.08.2020, ora 16:00.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Vrancea, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, B-dul Independenței, nr. 19–21, mun. Focșani, jud. Vrancea, tel. 0237/232092, fax. 0237/235896, mail: tr-vrancea-comercial@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către Monitorul Oficialal României, Partea a VI-a, în vederea publicării: 22.07.2020.

Emitent: Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat (SADPP) din cadrul Primăriei municipiului Adjud