ℹ️Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al UAT Adjud și Listele de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021 vor face subiectul unei dezbateri publice organizate luni, 12 aprilie, începând cu ora 15:00, în Sala de Festivități a Colegiului Național ”Emil Botta”.
🔵Textul complet al proiectului de hotărâre, însoțit de Expunere de motive a Primarului Municipiului Adjud și Raportul de Specialitate al Direcției Economice, poate fi vizualizat aici https://adjud.ro/assets/img/2021/04/pr-buget_Redacted.pdf
🔵Prezentarea bugetului Municipiului Adjud pentru anul 2021 poate fi vizualizată aici https://adjud.ro/assets/img/2021/04/Prezentare-buget.pdf
🔅Dezbaterea publică este organizată în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind tranparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
🔵Bugetul general al Municipiului Adjud va fi supus analizei și avizării Consiliului Local al Municipiul Adjud în ședința ordinară din 22 aprilie 2021.