Având în vedere numeroasele arderi de deșeuri și vegetație, apărute în ultima perioadă, ca urmare a lucrărilor agricole de primavară, precum și a abandonării de cantități însemnate de deșeuri amestecate, vă solicităm să luați toate măsurile în vederea stopării acestui fenomen.

Vă amintim faptul că arderea miriștilor și a vegetației uscate se poate face doar în situații speciale, cu acordul APM și cu informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, dacă pe acel teren a fost identificată o boală, confirmată de Direcția Fitosanitară, conform OUG 195/2005, art. 94, alin 1, lit n.

De asemenea, pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, trebuiesc luate toate măsurile pentru a se evita degradarea mediului natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel, conform OUG 195/2005, art. 70, lit h.

Nerespectarea acestor obligații, constituie contravenții, conform prevederilor Legii nr. 211/2011 art. 61, alin 1 lit.c și OUG 195/2005, art. 96, alin 3 pct 4 si pct 9.

(întocmit de Compartimentul pentru Protecția Mediului, Protecția Muncii și Management Integrat)