Pentru inițierea unei anchete sociale pentru încadrarea într-un grad de handicap, solicitantul, personal sau prin împuternicit, va depune la Direcția de Asistență Socială Adjud din str. Stadionului nr. 2, un dosar ce va conține următoarele documente:

 • cerere ancheta handicap adulti
 • actele de identitate al bolnavului și ale persoanelor care locuiesc cu acesta
 • Certificat de încadrare în grad de handicap care expiră (în cazul revizuirilor), în copie conformă cu originalul
 • referat de specialitate pentru încadrare în grad de handicap – medic specialist, în copie conformă cu originalul
 • scrisoare medicală – medic de familie (caz nou), în copie conformă cu originalul
 • examen psihologic – medic psihiatru (după caz), în copie conformă cu originalul
 • certificat de căsătorie/deces/sentință de divorț (după caz)
 • cupoane de pensie (în cazul pensionarilor)
 • adeverință de spitalizare (în cazul persoanelor spitalizate)

De asemenea, dosarul depus va conține și informații referitoare la:

 • numele, adresa cabinetului și numărul de telefon al medicului de familie al bolnavului
 • numele, adresa, numărul de telefon al copiilor bolnavului
 • studii, locul de muncă, venituri realizate de bolnav
 • statutul locuinței de la adresa bolnavului, număr de camere, dotări, etc.

Documentele solicitate în copii, vor fi prezentate și în original, în vederea verificării și certificării acestora cu conformitatea.