Pentru inițierea unei anchete sociale necesare scutirii plății Rovignietei, conform HG 268/2007, solicitantul, personal sau prin împuternicit, va depune la Direcția de Asistență Socială Adjud din str. Stadionului nr. 2, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • act de identitate solicitant şi/sau aparţinător al persoanei cu handicap, în copie
  • Certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap, în copie
  • Certificat de ȋnmatriculare al maşinei pentru care se solicită scutirea de la plata Rovignietei, în copi
  • actele de identitate ale persoanelor din componenţa familiei, în copie
  • actele doveditoare ale veniturilor realizate de familie (adeverinţe de venit, cupoane de pensie, adeverinţă de elev, talon de şomaj, declaraţii notariale).