Pentru inițierea unei anchete sociale pentru orientarea școlară, solicitantul, personal sau prin împuternicit, va depune la Direcția de Asistență Socială Adjud din str. Stadionului nr. 2, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap din anul precedent (dacă este cazul) şi/sau planul de abilitare/reabilitare
  • certificatul de naștere/actul de idenditate al titularului cererii, în copie
  • certificat medical cu diagnosticul cu care se va merge ȋn comisie (eliberat de medic specialist)
  • actele de identitate ale părinţilor/ reprezentanţilor legali, în copie