Pentru inițierea unei anchete sociale în cazul divorțului,  se va depune la Direcția de Asistență Socială Adjud din str. Stadionului nr. 2, un dosar ce conținând următoarele documente:

  • solicitare de la biroul notarial şi copie după cererea de divorţ ȋnregistrată la biroul notarial;
  • actele de identitate ale solicitanţilor, în copie
  • certificatele de naştere ale minorilor, în copie
  • alte acte solicitate de reprezentantul autorităţii tutelare pentru a dovedi respectarea interesului superior al copilului.

Menţionăm că la momentul ȋntrevederii este obligatorie prezenţa copilului care a ȋmplinit 10 ani, conform art. 264 Noul Cod Civil “ȋn procedurile administrative sau judiciare care ȋl privesc, ascultarea copilului care a ȋmplinit vârsta de 10 ani este obligatorie”.