Pentru inițierea unei anchete sociale pentru acordarea unor drepturi sociale (ajutor social), solicitantul, personal sau prin împuternicit, va depune la Direcția de Asistență Socială Adjud din str. Stadionului nr. 2, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere ancheta sociala
  • actul de identitate, copie și original
  • certificatele de naștere ale solicitantului, soțului/soției, copiilor, în copie
  • adeverințe AJOFM (nu sunt necesare mamelor cu copii sub 7 ani)
  • declarație de venituri
  • adeverințe medicale (unde este cazul)

Notă

Se acordă ajutorul social persoanelor lipsite de posibilități materiale care au domiciliul stabil în municipiul Adjud.