În vederea eliberării unei adeverințe care să confirme achitarea plății cotelor de 0,1% și de 0,5% din valoare construcției edificate, după finalizarea lucrărilor și declararea valorii reale a construcției, investitorul va depune la Inspectoratul de Stat în Construcții Vrancea, din str. Cuza Vodă nr. 15, următoarele documente:

  • Comunicare-privind-incheierea-executie-lucrarilor, 2 exemplare
  • autorizația de construire/desființare, în copie, 1 exemplar
  • nr. de înregistrare al înștiințării de începere a lucrărilor
  • declarația privind valoarea reală a lucrărilor, obținută de la instituția emitentă a autorizației de construire/desființare, în copie
  • dovada achitării cotei de 0,1% sau de 0,5%, în copie