Pentru eliberarea unei adeverințe care să ateste identificatorii topocadastrali, necesară la intabularea la OCPI, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere eliberare adeverință identificatori topocadastrali
  • act de identitate, în copie
  • act de proprietate, în copie (titlu de proprietate, contract de vânzare/cumpărare, act de donație, certificat de moștenitor, sentință civilă, raport de expertiză, etc.)
  • măsurători în sistem de coordonate Stereo 70 pe suport magnetic (CD)