Pentru eliberarea primului act de identitate, atât părintele sau tutorele legal cât și solicitantul vor depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației Adjud, din str. Vasile Alecsandri nr. 7, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor cât și de părinte/reprezentant legal (o regăsiți la sediul SPCLEP Adjud și atașată la sfârșitul textului)
  • certificatul de naștere cu care se face dovada cetățeniei române – original și copie
  • actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului său legal
  • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu – original și copie
  • certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați – original și copie
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (taxă carte de identitate – 7 lei)

NOTĂ

În situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, în condițiile legii.

Pentru minorul care, deși a fost încredințat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinți, locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui căruia i-a fost încredințat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuiește statornic.

Declarația de consimțământ poate fi dată la ghișeul SPCLEP Adjud, în prezența personalului serviciului, iar în situația în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

La depunerea actelor, minorul va fi însoțit obligatoriu de unul dintre părinți sau, după caz, de către reprezentantul legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament.