Pentru obținerea acordului de folosire a unor zone ce aparțin drumurilor de interes local, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere acord de folosire a unor zone ce aparțin drumurilor de interes local
  • Certficatul de Urbanism, în copie
  • Planul de încadrare în zonă, în copie