Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a ”Planului Urbanistic de Detaliu – Construire Creșă Mare, Municipiul Adjud, Județul Vrancea, T7, P16, nr. Cadastral 59146”, inițiator UAT Municipiul Adjud.

Detalii referitoare la proiect se pot obține de la sediul Primăriei Municipiului Adjud, în perioada 25.02.2022 – 21.03.2022, între orele 12:00 – 16:00, de luni până joi, și între orele 12:00 – 14:00, vinerea. Persoană de contact: inspector superior Mihaela Grobnicu, tel. 0237641908.

Observațiile pot fi transmise pe email, la  urbanism@primariaadjud.ro sau pot fi depuse direct la registratura instituției, pe adresa str. Stadionului nr. 2, Adjud, Vrancea, 625100.

Observațiile sunt necesare în vederea aprobării Planului Urbanistic de Detaliu.