ℹPrimăria Municipiului Adjud închiriază, prin licitație publică, cele 4 căsuțe din lemn, proprietate privată a Municipiului Adjud, situate în Piațeta Ion Dichiseanu, în vederea desfășurării de activități comerciale.
🗒Caietul de sarcini al licitației poate fi solicitat în scris, prin transmiterea unei adrese în acest sens pe email, la uat@primariaadjud.ro sau prin depunerea acesteia la Registratura Generală a instituției, str. Stadionului nr. 2, în atenția Biroului Patrimoniu, email patrimoniu@primariaadjud.ro.
‼️Data limită de solicitare a clarificărilor: 17 noiembrie 2021
Ofertele se vor transmite într-un singur exemplar, până pe data de 24 noiembrie 2021, ora 16:00, la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Adjud, str. Stadionului nr. 2, Mun. Adjud, Jud. Vrancea, cod poștal 625100.
✅Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc pe data de 25 noiembrie 2021, ora 10:00.
ℹEventualele litigii vor fi soluționate prin instanța competentă – Tribunalul Vrancea, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, B-dul Independenței, nr. 19–21, Mun. Focșani, Jud. Vrancea, tel.0237/232092, fax. 0237/235896, mail: tr-vrancea-comercial@just.ro.