CE ESTE RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL (RGA)?

Operațiune statistică pentru colectarea, prelucrarea și diseminarea datelor privind structura exploatațiilor agricole – principiul de bază fiind utilizarea terenurilor și deținerea animalelor.

DE CE ESTE NECESAR RGA?

– asigură date statistice comparabile între statele membre UE pentru o serie de variabile cheie din domeniul agriculturii, precum: numărul de exploataţii agricole, suprafaţa totală a terenurilor utilizate pentru agricultură, efectivele de animale pe specii, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole, adăposturile pentru animale şi gestionarea dejecţiilor animaliere, dezvoltarea rurală etc;
– asigură informaţii şi date statistice pentru fundamentarea şi punerea în aplicare a politicilor în domeniul agricol, necesare procesului de participare a României, ca stat membru UE, la Politica Agricolă Comună;
– constituie baza de eșantionare pentru anchetele structurale de tip selectiv din agricultură, în perioada intercenzitară, precum şi pentru efectuarea altor cercetări statistice specifice (producția vegetală la principalele culturi, efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală, potențialul productiv al viilor etc.).

IMPORTANȚA RGA2020

Recensământul General Agricol, runda 2020, va evidenţia schimbările intervenite de la runda 2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce priveşte situația suprafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub restricţii de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură, măsurile de dezvoltare rurală etc.

Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

De asemenea, datele vor contribui la identificarea și aflarea răspunsurilor la o gamă largă de probleme structurale care ar putea ajuta la elaborarea politicilor, cum ar fi:
– Cine va mai face agricultură în viitor având în vedere structura pe grupe de vârstă a fermierilor?
– Câte femei mai lucrează în agricultură?
– Dispar fermele familiale? Devine agricultura dominată de marile întreprinderi?
– Există o creștere a ponderii agriculturii ecologice?
– Cum influențează agricultura, atât în mod pozitiv cât și negativ, mediul?
– Cum se schimbă metodele de producție?

ETAPELE RGA2020

A. Proiectarea infrastructurii și planificarea activităților RGA2020: până la 30 aprilie2021
– obiective; strategie de organizare; cadrul instituțional;
– cadrul legal național; buget și surse de finanțare;
– recrutare și angajare personal pe perioadă determinată;
– sectorizarea teritoriului localităților pentru recenzare în secții și sectoare de recensământ;
– dezvoltare cerințe IT pentru colectare și procesare date și diseminare rezultate; proiectare și testare chestionar electronic; pregătire manuale/ghiduri de instrucțiuni recenzori; selectare, recrutare, angajare recenzori; instruiri formatori și recenzori;
– campanie de promovare; pregătire și operaționalizare centru de informații (call-center).
B. Activitatea în teren
– recensământul de probă (octombrie 2020)
– recensământul propriu-zis (mai – iulie 2021)
– ancheta de control (august 2021)
C. Procesarea statistică (validare, corecții, agregare, corelare): mai 2021– martie 2022
D. Analiza, structurarea și diseminarea rezultatelor: martie – decembrie 2022