În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30.11.20 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind aprobarea Regulamentului de Informare și Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism,

ANUNȚĂM:

Publicul este invitat să transmită observații privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru atragere în intravilan ”„CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, AMENAJARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, REALIZARE ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE ȘANTIER ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – pe terenul amplasat în Jud. VRANCEA, Municipiul ADJUD, STR. REPUBLICII, nr. 2, inițiat de către LIDL ROMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ și elaborat de S.C. BURO CONSULTING DESIGN S.R.L.

Observațiile  pot fi transmise până pe data de 04.04.2021 prin Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 sau prin email, la uat@primariaadjud.ro, în atenția domnului Mirea Mircea, funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Adjud.

Documentele  aferente pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Adjud, str. Stadionului nr. 2, până pe 3 aprilie 2021.

Etapa preconizată pentru consultarea publicului: etapa de documentare, intenție și elaborare a studiilor de fundamentare.

Observațiile sunt necesare în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal.