În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30.11.20 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind aprobarea Regulamentului de Informare și Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism,

ANUNȚĂM:

Publicul este invitat să transmită Primăriei Municipiului Adjud observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru atragere în intravilan ”Lotizare, construire cartier de locuințe și servicii complementare nepoluante”, Municipiul Adjud, Calea Munteniei, T7, P16, județul Vrancea, nr. cad. 57539 și 57541 în perioada 15.03.2021 – 08.04.2021, între orele 12:00 – 16:00 (luni – joi), și între orele 12:00 – 13:30 – vinerea.

Observațiile și propunerile pot fi făcute în scris, prin depunerea acestora la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 sau prin email, la uat@primariaadjud.ro, în atenția domnului Mirea Mircea, funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Adjud.

Observațiile sunt necesare în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal.