În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30.11.20 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind aprobarea Regulamentului de Informare și Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism,

ANUNȚĂM:

Publicul este invitat să transmită Primăriei Municipiului Adjud observații asupra propunerilor preliminare privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal – Atragere teren în intravilan pentru construire minicartier (bloc P+3E și locuințe individuale), teren de sport, sală multifuncțională și împrejmuire, Municipiul Adjud, T122, P649/1, CF 58012, 58012, 51264, județul Vrancea., în perioada 02.03.2021 – 26.03.2021, între orele 12:00 – 16:00 (luni – joi), și între orele 12:00 – 13:00 – vinerea.

Observațiile și propunerile pot fi făcute în scris, prin depunerea acestora la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 sau prin email, la uat@primariaadjud.ro, în atenția domnului Mirea Mircea, funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Adjud.

Observațiile sunt necesare în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal.