În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30.11.20 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind aprobarea Regulamentului de Informare și Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism,

ANUNȚĂM:

Publicul este invitat să transmită Primăriei Municipiului Adjud observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru ”Construire Hală cu destinația de magazin desfacere cu zonă de depozitare și împrejmuire”, Municipiul Adjud, T122, P649, județul Vrancea, în perioada 02.03.2021 – 26.03.2021, între orele 12:00 – 16:00 (luni – joi), și între orele 12:00 – 13:00 – vinerea.

Observațiile și propunerile pot fi făcute în scris, prin depunerea acestora la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 sau prin email, la uat@primariaadjud.ro, în atenția domnului Mirea Mircea, funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Adjud.

Observațiile sunt necesare în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal.