În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind  aprobarea  Regulamentului de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism

Anunțăm:

Pe data de 2 martie 2021, ora 1100, Primăria Municipiului Adjud împreună cu S.C. SORDUM TRANS SRL organizează o ședință de dezbatere publică privind inițierea și consultarea asupra propunerilor preliminare de elaborare  a –”Planului Urbanistic Zonal: PUZ- ATRAGERE TEREN ÎN INTRAVILAN CU SUPRAFAȚA DE  11.405 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII: CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ, STAȚIE SORTARE – CONCASARE, STAȚIE BETOANE ȘI ÎMPREJMUIRE” – amplasament extravilan Adjud, T66, P440, CF52626, beneficiar: S.C. SORDUM TRANS SRL

Documentația de urbanism – aferentă poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Adjud la adresa str. Stadionului nr. 2, la sediul firmei S.C. SORDUM TRANS SRL cu sediu în Adjud, str. Siret, nr.16, bloc 28, ap.24, sau la sediul firmei S.C. ARCOPROIECT S.R.L. la sediu Focșani, str. Mare a Unirii, nr 26A, județul Vrancea, în perioada 05.02.2021-28.02.2021 și transmiterea propunerilor și observațiilor se poate face la registratura Primăriei Municipiului Adjud.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: cetățeni ai municipiului Adjud, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, reprezentanți ai mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate.

Persoanele interesate pot transmite zilnic în scris observații și propuneri asupra documentelor disponibile la adresa de e-mail: uat@primariaadjud.ro sau direct la Registratura Primăriei Municipiului Adjud.

Modalitatea privind desfășurarea dezbaterii publice va fi prezentată participanților la începutul dezbaterii.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică. Timpul alocat luării cuvântului: 5 minute pentru fiecare participant.

Fiecare participant, după intrarea în sala de dezbatere, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbaterea publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.

Potrivit prevederilor art.7, alin.(10), lit.b din Legea nr.52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă la proiectul de act normativ în discuție.