SPCLEP

Datele de contact ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Adjud

 • Adresa serviciului: Adjud, Strada Vasile Alecsandri nr. 7
 • Telefon/fax: 0237/641.404 - compartiment evidenţa persoanelor
 • Telefon: 0237/641.355 - compartiment Stare Civilă.
 • Adresa de e-mail: spclep_adjud_vn@yahoo.ro
 • Sef serviciu: jr. Maxim Mioara

 

 

Programul cu publicul

Compartiment Starea Civilă

Luni-vineri: 830 – 1100 -  primiri acte

 

Joi: 830 – 1200 – eliberări acte

 

Telefon evidenţa persoanelor: 0237/641.404

 

Compartiment Evidența persoanelor

Luni-miercuri: 830 - 1330

Joi: 830 – 1200

 

 

Localitatile arondate Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor Adjud pe linie de evidenta populatiei

 • municipiul ADJUD
 • Bogheşti
 • Corbiţa
 • Homocea
 • Păuneşti
 • Pufeşti
 • Rugineşti
 • Tănăsoaia 

 

Publicaţii căsătorii

În temeiul art.285 alin.(1),(2) din legea nr 287/2009 privind Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

 

Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate la S.P.C.L.E.P. ADJUD

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Adjud - conform art.14 alin(8) din OUG 97/2005, republicata aprobată prin Legea nr.290/2005.


Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate la S.P.C.L.E.P. Adjud în regim normal este de pănă la 10 zile.


In situaţiile în care se impun efectuarea de verificări de către poliţie ( certificarea identităţii, declaraţia anexa 14- care face dovada adresei de domiciliu ), termenul de soluţionare este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Adjud.

 

 

Lista documentelor de interes public emise şi /sau gestionate de către Serviciul Public Comunitar Local Evidenţă a Persoanelor Adjud

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Adjud;


2. Structura organizatorică, atribuţiile serviciului şi programul de audienţe al persoanelor din conducerea D.J.E.P. Vrancea şi a șefului S.P.C.L.E.P. Adjud.


3. Numele şi prenumele şefului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Adjud;


4. Coordonatele de contact ale S.P.C.L.E.P. Adjud, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;

 

5. Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de S.P.C.L.E.P. Adjud şi prezentate în faţa Consiliului Local ;


6. Raportul de evaluare a implementării Legii 544/2001;


7. Informaţii utile în domeniul evidenţei persoanelor (formulare şi cereri);


8. Informaţii utile în domeniul stării civile (schimbarea numelui pe cale administrativă, rectificarea actelor de stare civilă etc.);


9. Informaţii utile în domeniul transcrierii actelor de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate.


10. Informaţii utile în domeniul divorţului pe cale administrativă, prin acordul soţilor.

Înapoi


Chestionare

1. Care consideraţi dvs. că sunt, în momentul de faţă, cele mai importante probleme ale Adjudului?

Administrarea

Aglomeratie/trafic/circulatie

Banii/bugetul/situația economică

Votează

Vreme

13°C

Adjud

27/02/2017

13:40

Curs Valutar

EUR:

4.5169

USD:

4.2669

Data: 26.02.2017

Contor de vizitatori

Azi: 212

TOTAL: 49412