Evenimente și date comemorative

DATE ANIVERSARE ŞI COMEMORATIVE

 • 9 aprilie 1433 - Prima atestare documentară a Adjudului (Zilele Adjudului) 
 • 6 august - târgul anual, bâlci;
 • 26 octombrie - "Sfantul Dimitrie" - patronul spiritual al Adjudului (Toamna adjudeană; Târgul tradiţional de toamnă)
 • 1864 - prin lege comunală Adjudul va fi reşedinţa plăşii Răcăciuni; 
 • La Adjud prima şcoală este menţionată ca prezentă în anul 1865; Efectiv, şcoala a început să funcţioneze din anul şcolar 1866/1867, aşa cum rezultă din documentele Prefecturii Putna pentru această perioadă.
 • 1884 - ia fiinţă în Adjud societatea "Solidaritatea" care avea drept scop fructificarea şi capitalizarea economiilor depuse de societari;
 • 1893 - este înfiinţată fabrica pentru prelucrarea petrolului, proprietatea Alik Leibu, ce producea petrol, benzină,
 • 13 septembrie 1872 - este pusă în circulaţie linia Mărăşeşti-Bacău, iar Adjudul este menţionat ca staţie de drum de fier;
 • Decembrie 1870 - este provizoriu dată în folosinţă calea ferată Galaţi-Tecuci-Mărăşeşti-Adjud-Bacău-Roman, fiind concesiune H.B. Strussberg;
 • Iulie 1884 - este inaugurată linia de cale ferata Adjud - Tg. Ocna; tot cu acest prilej se dă în folosinţă un punct de alimentare şi întreţinere a locomotivelor compus din două canale şi o remiză de lemn pentru adăpost şi reparaţii, fapt ce constituie înfiinţarea Depoului C.F.R Adjud;
 • Moşia pe care era aşezat oraşul Adjud va cunoaşte noi proprietari: în 1876 trece, prin cumpărare, la principesa Finareta Ghica (Ştirbei), din 1883 este în proprietatea lui Ilie Niculescu-Dorobanţu, iar din anul 1910 în proprietatea Elenei Emil Lahovary. 
 • Spitalul purtând denumirea de "Aurora", era situat în partea de sud a oraşului şi fusese construit între anii 1878 - 1879 din cărămidă;
 • 1897 - se înfiinţează Cercul cultural al învăţătorilor putneni, ce avea filiale în fiecare plasă, sediul cercului de plasă Răcăciuni fiind la Adjud;
 • Pentru strângerea legăturilor de camaraderie şi amiciţie între tineri, de răspândire a culturii, se înfiinţează în Adjud, în anul 1898 clubul "Tinerimea".
 • 1900 - ia fiinţă Societatea mecanicilor "Locomotiva" Adjud", ca filială a sociatăţii cu acelaşi nume din Bucureşti;
 • Începând cu anul 1902 va funcţiona şcoală primară şi la Adjudu-Vechi;
 • Localul propriu de şcoală din Burcioaia a fost construit în anii 1905 - 1908, cu o sală de clasă, cancelarie, locuinţă pentru director; 
 • Pe lângă cele 2 şcoli primare, de băieţi şi de fete, în primul deceniu al secolului al XX-lea s-a înfiinţat şcoala elementară de meserii. Această şcoală funcţionase la Soveja, fiind mutată la Adjud începând cu anul şcolar 1908-1909. S-a dovedit o măsură bună căci de-a lungul anilor ea va pregăti generaţii întregi de muncitori calificaţi pentru Depoul CFR şi pentru atelierele din oraş;
 • La Adjud prima societate de ajutor reciproc este semnalată din anul 1906 şi purta denumirea de "Motorul"; ea va fi înlocuită în anul 1908 cu o filială a Societăţii generale de ajutor reciproc "Munca", cu sediul în Bucureşti şi care acorda ajutor muncitorilor cuprinşi în filială. Ajutorul consta în sume de bani, medicamente, consultaţii medicale.
 • Prin îngrijirea Comitetului pentru "Mormintele eroilor căzuţi în război" s-a avut în seamă mormintele eroilor căzuţi la datorie şi s-a construit monumentul eroilor români jertfiţi în războiul din 1916 - 1919, monument ce se află la intrarea în cimitirul oraşului Adjud.
 • ercul cultural "Spre lumină" care şi-a desfăşurat activitatea în Adjud în perioada 1919 - 1923 a luat iniţiativa imortalizării eroilor primului război mondial printr-o placă comemorativă din anul 1921 care, actualmente, se află cimentată pe peretele Casei de Cultură; 
 • În anul 1920 a luat finţă gimnaziul teoretic "General Averescu";
 • 1921 - Adjudul va fi recunoscut comună urbană;
 • 1934 - va fi dat în folosinţă localul şcolii de fete (actualmente Şcoala „Mihail Armencea");
 • Un local destul de impunător îl constituia cel al gimnaziului "General Averescu", transformat în spital începând cu din anul 1938;
 • La intrarea călătorilor în oraş pe calea ferată îi întâmpina clădirea staţiei C.F.R. ce avea etaj care va fi distrus în timpul cutremurului din noiembrie 1940;
 • Construirea uzinei electrice dată în funcţiune în 1948;
 • Atelierele micilor meseriaşi vor dispare după anul 1950, locul lor fiind luat de Cooperativa meşteşugărească înfinţată în anul 1954 sub denumirea de "Drumul nostru".
 • În anul 1984 s-a construit un modern local PTT dotat cu o centrală telefonică automată urbană şi interurbană.
 • Până la sfârşitul deceniului al 7-lea ponderea principală în activitatea industrială a oraşului o dădea Intreprinderea de industrie locală. Înfiinţată în anul 1952 sub denumirea de "1907" avea atelier de tâmplărie cu 14 muncitori, 20 mori ţărăneşti, 8 cuptoare de cărămidă. Construcţia sediului actual începe în anul 1954 şi se termină în 1956.
 • Liceul real-umanist care a funcţionat între anii 1965/66 până în 1976/77 se transformă în liceu industrial, iar din anii 1977/78 se înfiinţează şi liceul agro-industial în localul fostei şcoli profesionale de mecanici agricoli;
 • După Revoluţia din decembrie 1989 s-a luat iniţiativa ridicării unui monument închinat ostaşilor români căzuţi pentru apărarea patriei. El a fost inaugurat în anul 1996 şi se află în apropierea Pieţei oraşului la intersecţia şoselelor Bacău - Oneşti;


CALENDARUL EVENIMENTELOR ŞI MANIFESTĂRILOR CULTURALE

IANUARIE

- 1 ianuarie - „Ziua mondială a păcii" - proclamată de Vatican în 1982
- 10 ianuarie - inaugurarea Ligii Naţiunilor (10.01.1920), România fiind unul din membrii fondatori
- 10 ianuarie - sfârşitul oficial al Primului Război Mondial şi ratificarea Tratatului de la Versailles (10.01.1920)
- 15 ianuarie - naşterea poetului naţional Mihai Eminescu (1850)
- 17 ianuarie - moartea lui Ion Raţiu (07.01.2000)
- 24 ianuarie - Unirea Principatelor Române (1859)
- deschiderea, la Bucureşti, a primului Parlament unic al României - domnitorul Alexandru Ioan Cuza proclamă unirea definitivă a Principatelor, iar oraşul Bucureşti este desemnat capitală a ţării (24.01.1862)
- 27 ianuarie - Ziua mondială a vămilor

FEBRUARIE

- 1 februarie - Ziua intendenţei militare
- 8 februarie - recunoaşterea independenţei de stat a României de către guvernele Germaniei, Franţei şi Marii Britanii (8/20.02.1880)
- 11 februarie - Ziua mondială a bolnavului (din iniţiativa Papei Ioan Paul al II-lea, la 13.05.1992)
- 14 februarie - Ziua Sfântului Valentin, ziua darurilor şi a iubirii, este sărbătorită mai ales în Europa Occidentală şi SUA. - 16 februarie - 75 de ani de la constituirea, la Bucureşti, a Federaţiei Române de Fotbal (16.02.1930)
- 18 februarie - descoperirea planetei Pluto, de către Clyde Tombaugh, la Observatorul Lowell din Statele Unite ale Americii (18.02.1930)
- 23 februarie - ridicarea la rangul de patriarhie a Mitropoliei româneşti, Biserica ortodoxă română devenind autocefală (23.02.1925)
- 28 februarie - execuţia prin tragere pe roată, a lui Horia şi Cloşca, doi dintre capii răscoalei ţărănimii transilvănene (1785)
- 28 februarie - Ziua Apărării Civile

MARTIE

- 1 martie - Ziua Mărţişorului
- 8 martie - Ziua Internaţională a Femeii
- 20 martie - Ziua Internaţională a Francofoniei
- 21 martie - Ziua Internaţională a Poeziei
- 21martie - Ziua Mondială de Luptă împotriva tuturor formelor de Rasism şi Discriminare
- 22 martie - Ziua Mondială a Apelor
- 23 martie - Ziua Mondială a Meteorologiei
- 25 martie - Ziua Poliţiei
- 27 martie - Ziua Mondială a Teatrului
- Primăvara Culturală Turdeană - ultima decadă a lunii martie

APRILIE

- Luna curăţeniei
- 2 aprilie - Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii
- 4 aprilie - Ziua NATO - crearea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (04.04.1949)
- 7 aprilie - Ziua Internaţională a Sănătăţii
- 8 aprilie - premiera piesei lui I.L. Caragiale "D-ale Carnavalului" la Teatrul Naţional din Bucureşti (08.04.1880)
- 11 aprilie - înfiinţarea primei direcţii a Căilor Ferate Române (11.04.1880)
- 12 aprilie - Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauticii
- 13 aprilie - Ziua Mondială a Holocaustului
- 17 aprilie - înfiinţarea Băncii Naţionale a României (17.04.1880)
- 18 aprilie - Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumentelor
- 22 aprilie - Ziua Planetei noastre
- 23 aprilie - Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor
- 23 aprilie - Ziua Bibliotecarului Român
- 23 aprilie - Sf. Mare Mucenic Gheorghe ( Ziua trupelor terestre )
- 26 aprilie - Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
- 29 aprilie - Ziua Mondială a Dansului


MAI

- 1 mai - Ziua Internaţională a Muncii
- 1 mai - Sfintele Paşti
- 3 mai - Ziua Mondială a Libertăţii Presei
- 4 mai - moartea celui mai mare muzician al românilor, George Enescu (07/19.08.1881 - 04.05.1955)
- 5 mai - crearea Consiliului Europei (05.05. 1949)
- 8 mai - Ziua Mondială a Crucii Roşii
- 9 mai - Ziua Europei (Summitul de la Milano -1985)
- 9 mai - Ziua Proclamării Independenţei de Stat a României
- 9 mai - naşterea poetului şi filosofului Lucian Blaga (09.05.1895 - 06.05.1961)
- 11 mai - Ziua Internaţională a Asistenţei Medicale
- a doua decadă a lunii mai - IDECAR - concurs naţional pentru copii
- 15 mai - Ziua Familiei
- 17 mai - Ziua Internaţională a Telecomunicaţiilor
- 18 mai - Ziua Internaţională a Muzeelor
- 20 mai - Ziua Naţională a Eroilor (din 1923)
- 28 mai - Ziua mondială a Jocului
- 31 mai - Ziua Internaţională împotriva fumatului


IUNIE

- 1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului
- 4 iunie - semnarea Tratatului de pace cu Ungaria, la Trianon, prin care se recunoaşte unirea Transilvaniei cu România (04.06. 1920)
- 5 iunie - Ziua Internaţională a protecţiei Naturii şi a Mediului Înconjurător
- 6 iunie - naşterea omului politic şi publicistului Ion Raţiu (06.06. 1917 -17.01.2000)
- 8 iunie - Ziua Mondială a Oceanelor
- 8 iunie - recunoaşterea de către Parlamentul României a prinţului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege sub numele de Carol al II-lea (08.06.1930)
- 10 iunie - naşterea marelui povestitor Ion Creangă (10.06.1839 - 31.12.1968)
- 10 iunie - Ziua paraşutiştilor
- 15 iunie - moartea poetului nostru naţional, Mihai Eminescu (15.01. 1850 -15.06.1889)
- 21 iunie - Ziua Muzicii Europene (din 1985)
- 26 iunie - Ziua internaţională contra abuzului şi traficului de droguri
- 26 iunie - Ziua internaţională pentru susţinerea victimelor torturii
- 26 iunie - Ziua Drapelului Naţional al României
- 30 iunie - Ziua Învăţătorului

IULIE

- 1 iulie - Ziua Mondială a Arhitecturii
- 1 iulie - recunoaşterea internaţională a Independenţei de Stat a României la Congresul de pace de la Berlin (19.06./01.07.1878)
- 6 iulie - Prima Unire a Ţărilor Româneşti sub domnia lui Mihai Viteazul (06.07.1600)
- 20 iulie - Ziua Aviaţiei Române
- 29 iulie - Ziua Imnului Naţional al României

AUGUST

- 2 august - moartea scriitorului Pavel Dan (1937)
- 7-8 august - Festivalul Naţional de folclor al cimentiştilor, ediţia a XIV-a
- 15 august - Ziua Marinei Române
- 19 august - naşterea omului politic român Ioan Raţiu (19.08.1828 -1902)
- 19 august - moartea lui Mihai Viteazul (19 august 1601)
- 27 august - Sărbătoarea Naţională a Republicii Moldova. Ziua Independenţei

SEPTEMBRIE

- 6 septembrie - abdicarea de la tron a lui Carol al II-lea în favoarea fiului său Mihai, care depune jurământul de rege în aceeaşi zi, devenind noul monarh al României (06.09.1940)
- 8 septembrie - Ziua Internaţională a Alfabetizării
- 9 septembrie - Ziua Mondială a Frumuseţii
- 13 septembrie - Ziua Pompierilor
- 24 septembrie - comemorarea masacrului colectiv de la Hărcana (24 septembrie 1944)
- 27 septembrie - Ziua Mondială a Turismului
- 27 septembrie - moartea primului rege al României, Carol I de Hohenzollern -Sigmaringen (08/20.04. 1839-27.09./10.10. 1914)

OCTOMBRIE

- 1 octombrie - Ziua Internaţională a Muzicii (din 1975)
- 1 octombrie - Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă
română şi 2 munte şi corpul 35 din Armata 27 sovietică.
- 5 octombrie - Ziua Mondială a Educatorilor
- 24 octombrie - Ziua Naţiunilor Unite (din 1984)
- 24 octombrie - Ziua Internaţională a dezvoltării informaţionale
- 25 octombrie - Ziua Armatei Române

NOIEMBRIE

- 1 noiembrie - intrarea triumfală în Alba Iulia a lui Mihai Viteazul (1599 -1601)
- 2 noiembrie - de ani de la hotărîrea Curţii din Viena prin care s-a înfiinţat Marele Principat al Transilvaniei (02.11.1765)
- 4 noiembrie - semnarea la Roma a Convenţiei Europene a Drepturilor omului; a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953 (04.11.1950)
- 8 noiembrie - Ziua Mondială a Calităţii
- 9 noiembrie - Ziua Internaţională a Poştei
- 10 noiembrie - Ziua Mondială a Tineretului
- 13 noiembrie - Ziua Internaţională a Nevăzătorilor
- 16 noiembrie - crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (1945)
- 17 noiembrie - Ziua Internaţională a Studenţilor
- 19 noiembrie - Ziua Cercetătorului şi Proiectantului din România
- 20 noiembrie - Ziua Convenţiei pentru drepturile copilului
- 21 noiembrie - Ziua Mondială a Televiziunii
- 25 noiembrie - Ziua Internaţională a Nonviolenţei


DECEMBRIE

- 1 decembrie - Ziua Naţională a României, Unirea Transilvaniei cu România (1 decembrie 1918)
- şedinţa solemnă a Parlamentului României de la Alba Iulia consacrată sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, care a devenit pentru prima dată "Zi naţională a României" (01.12.1990)
- 1 decembrie - Ziua Mondială de luptă contra SIDA
- 3 decembrie - Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap
- 8 decembrie - Ziua Constituţiei României
- 8 decembrie - crearea drapelului european (08.12.1955)
- 8 decembrie - naşterea domnitorului Mihai Viteazul (08.12.1550-19.08.1601)
- 10 decembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
- 13 decembrie - Ziua tipografilor
- 14 decembrie - România a devenit membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite (14.12. 1955)
- 27 decembrie - Ziua Actorului
- prima decadă a lunii decembrie - Festivalul Coral "Ion Caranica"
- a doua decadă a lunii decembrie - Festivalul de colinde "Deschide uşa creştine"
- 30 decembrie - Pluguşorul

Înapoi


Chestionare

1. Care consideraţi dvs. că sunt, în momentul de faţă, cele mai importante probleme ale Adjudului?

Administrarea

Aglomeratie/trafic/circulatie

Banii/bugetul/situația economică

Votează

Vreme

8°C

Adjud

01/03/2017

21:55

Curs Valutar

EUR:

4.5200

USD:

4.2892

Data: 01.03.2017

Contor de vizitatori

Azi: 389

TOTAL: 49640