Compatiment control comercial, autorizare agenți economici și transport

Atribuțiile compartimentului

 

 • Elibereaza autorizatii de functionare pentru societatile comerciale care desfasoara activitati comerciale şi de servicii pe raza municipiului Adjud
 • Elibereaza autorizatii de functionare pentru agentii economici autorizati cu forma juridica pfa, i.i., i.f. care au sediul social pe raza municipiului Adjud
 • Elibereaza autorizatii de transport in regim de taxi pentru transportatorii autorizati
 • Elibereaza autorizatii de taxi pentru transportatorii autorizati
 • Elibereaza tichete "economat" categoriilor de persoane defavorizate şi prevazute de legislatia in vigoare
 • Inregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse inmatricularii

 

 

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de transport in regim de taxi

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizatiei de transport respective;

b) copie a certificatului de inregistrare ca transportator si certificatul constatator, eliberate de registrul comertului;
c) copie a certificatului de competenţă profesionala a persoanei desemnate, în cazul asociatiei familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, in cazul persoanei fizice;
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate;
e) avizul medico-psihologic al persoanei desemnate sau al taximetristului, in cazul persoanei fizice;
f) cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta are calitatea de operator economic in activitate;
g) declaratie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport in regim de taxi, cu mentionarea intervalelor când a avut interdictii de a executa si a motivului acestora;
h) declaratie pe propria răspundere a transportatorului ca poate asigura spatiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spatiu detinut în proprietate sau prin contract de inchiriere pe toată durata contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport respectiv;
i) declaratie pe propria răspundere a transportatorului că acesta detine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deţine, in proprietate ori in temeiul contractelor de leasing, pe tipuri.

 

 

Acte necesare eliberarii autorizatiei de taxi

a) copie a autorizatiei de transport sau a certificatului de inregistrare la registrul comertului, in cazul serviciului de inchiriere;

b) copie a certificatului de inmatriculare si a cărtii de identitate a autovehiculului detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;
c) copie a certificatului de agreare valabil, in cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul in regim de taxi;
d) declaratie pe proprie răspundere privind criteriile de departajare pe care autovehiculul respectiv le indeplineste;
e) declaratie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea in cazul transportului de persoane in regim de taxi. In localitatile in care dispecerizarea nu este obligatorie se va mentiona modalitatea prin care transportatorul autorizat poate asigura dispecerizarea.

 

 

Acte necesare obtinerii autorizatiei de functionare pentru PFA,II, IF

a) copie după certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Vrancea ;

b) copie după certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
c) copie după actul care atesta detinerea legala a terenului si/sau spatiului unde urmeaza să se desfăsoare activitatea, acolo unde se impune ;
d) copie contract incheiat cu un prestator de servicii de salubritate si furnizor de utilităţi;
e) copie contract incheiat cu un agent economic specializat, autorizat in colectarea si valorificarea deseurilor industriale reciclabile , acolo unde se impune ;
f) dovoda achitarii taxei de autorizare;
g) copii după orice alte acte, documente şi inscrisuri considerate a fi utile in demonstrarea indeplinirii conditiilor de autorizare.

 

 

Acte necesare eliberarii autorizatiei de functionare societati comerciale

a) copie dupd certificatul de inregistrare si statut;

b) copie dupa certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
c) copie după actul care atesta detinerea legală a terenului si/sau spatiului unde urmeaza să se desfasoare activitatea;
d) declaratie pe proprie răspundere privind incadrarea comerciantului conform criteriilor prevazute in anexele 2 si 3;
e) tabel nominal cu acordul locatarilor (acolo unde este cazul), in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea locuintei nr. 114/1996, repubiicată;
f) copie contract incheiat cu un prestator de servicii de salubritate şi furnizor de utilitati;
g) copie contract incheiat cu un agent economic specializat, autorizat in colectarea si valorificarea deseurilor industriale reciclabile ;
h) dovada achitarii taxei de autorizare;
i) copii după orice alte acte, documente si inscrisuri considerate a fi utile in demonstrarea indeplinirii conditiilor de autorizare.

 

 

Acte necesare eliberarii tichetului "economat"

a) copie act identitate

b) copie cupon pensie
c) copie certificat handicap/invaliditate ( unde este cazul )

 

 

Acte necesare pentru inregistrare vehicule care nu se supun inmatricularii

a) Actul de identitate sau certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;

b) Actul de proprietate al vehiculului;
c) Dovada de plata a taxei pentru vehicule care nu se supun inmatricularii;
d) Cartea de identitate a vehiculului;
e) Dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice;
f) Dovada asigurarii obligatorii de răspundere
g) Dovada asigurarii parcarii vehiculului intr-un spatiu adecvat;
h) Dovada de la Registru Auto Roman ca vehiculul nu necesita omologare sau inspectie tehnica;
i) Cartea tehnica de exploatare sau fisa tehnica a vehiculului completată de solicitant pe proprie raspundere;
j) Documentul care atesta unul din cazurile de radiere;
k) Dovada de plata a taxei de inregistrare;
l) Dovada de plata a taxei pentru certificatui de inregistrare;
m) Dovada achitarii contravalorii placutelor cu numarul de inregistrare;
n) Procura speciala;
o) Declaratie pe proprie răspundere.

 

 

 

Conditii si acte necesare pentru obtinerea acordului de comercializare produse alimentare si nealimentare in piata si oborul municipiului Adjud

 • Să fie înregistrat ca persoană juridică la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea sau din oricare alt judeţ (societate comercială, P.F.A., I.I sau I.F) sau posesor de certificat de producător (în cazul în care sunt comercializate produse agricole, cum ar fi: legume, fructe, cereale)

 

Acte necesare

 • copei certificat înregistrare, eliberat de către Oficiul Registrul Comerţului
 • copie certificat constator eliberat de către Oficiul Registrul Comerţului, cu menţiune cod CAEN
 • cerere adresată primarului municipiului Adjud
 • copie certificat de producător (când este cazul)
 • copie act identitate
 • copie a actului prin care face dovada plăţii taxelor aferente (după aprobarea cererii).

 

Înapoi


Chestionare

1. Care consideraţi dvs. că sunt, în momentul de faţă, cele mai importante probleme ale Adjudului?

Administrarea

Aglomeratie/trafic/circulatie

Banii/bugetul/situația economică

Votează

Vreme

13°C

Adjud

27/02/2017

13:41

Curs Valutar

EUR:

4.5169

USD:

4.2669

Data: 26.02.2017

Contor de vizitatori

Azi: 212

TOTAL: 49412