Asociații de proprietari

Scop: organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
Domeniu de activitate: asociaţii de proprietari / locatari.


Atribuţii principale:

 • Sprijină asociaţiile de proprietari / locatari pentru buna organizare şi funcţionare
 • Sprijină asociaţiile de locatari în vederea transformării în asociaţii de proprietari
 • Ţine evidenţa acestora şi-a problemelor cu care se confruntă
 • Îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari şi locatari pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor ce le revin
 • Întocmeşte şi distribuie materiale informative de interes pentru asociaţiile de proprietari / locatari
 • Organizează instruiri ale preşedinţilor şi administratorilor din condomeniu , pentru preşedinţii comisiilor de cenzori
 • Organizează şi asigură controlul financiar contabil şi de gestiune
 • Sesizează organele competente în situaţiile când descoperă fraude sau lipsuri în gestiune
 • Confirmă achitarea la zi a cheltuielilor, în situaţia în care proprietarii doresc să-şi înstrăineze apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie
 • Pregătesc şi asigură atestarea administratorilor
 • Eliberează atestatele administratorilor şi face propuneri pentru suspendarea sau retragerea acestora
 • Analizează situaţia soldurilor , elementelor de activ şi pasiv depuse de asociaţiile de propietari / locatari
 • Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia în vigoare de hotărârile Consiliului local sau Dispoziţiile primarului.


Proprietarii din imobilele cu destinaţia de locuinţă din municipiul Adjud, care întâmpină probleme legate de funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari din care fac parte (mod de repartizare a cheltuielilor comune, mod de folosire, întreţinere, reparare, înlocuire, modificare a părţilor proprietaţii comune, alte probleme legate de administrarea condominiului), dacă nu au primit explicaţiile solicitate de la conducerea asociaţiei sau sunt nemulţumiţi în legătură cu acestea, se pot adresa în scris Compartimentului asociaţii de proprietari, din cadrul Primăriei municipiului Adjud.

Fișiere atașate

Înapoi


Chestionare

1. Care consideraţi dvs. că sunt, în momentul de faţă, cele mai importante probleme ale Adjudului?

Administrarea

Aglomeratie/trafic/circulatie

Banii/bugetul/situația economică

Votează

Vreme

13°C

Adjud

27/02/2017

13:41

Curs Valutar

EUR:

4.5169

USD:

4.2669

Data: 26.02.2017

Contor de vizitatori

Azi: 212

TOTAL: 49412